Temmuz 15, 2021

Usanmak İle İlgili En Güzel Dizeler – Sözler

Usanmak İle İlgili En Güzel Dizeler – Sözler Nevmîdlik âteşine yandım Bil’llâh bu vücûddan usandım Fuzûlî Fevkımda duran çarh-ı müzeyyend…